Historia

Metsästysseura Oulun Riistamiehet r.y. on perustettu vuonna 1954. Perustavassa kokouksessa 21.3.1954 puheenjohtajana toimi Vilho Mäki-Hirvelä ja sihteerinä Kalevi Haikara. Kokouksessa olivat läsnä myös seuraavat henkilöt: Erkki Reinilä, Eelis Mehtomaa, Pentti Lyytinen, Juhani Vesa, Pertti Huhtanen, Matti Kalliokoski, Eero Hyväri, Alpo Kotisaari ja Risto Puhakainen.

Hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Vilho Mäki-Hirvelä, varapuheenjohtaja Erkki Reinilä, sekä hallituksen jäseninä Eelis Mehtomaa, Pentti Lyytinen, Eero Hyväri ja Juhani Vesa.

Tällä hetkellä Oulun Riistamiehillä on jäseniä n. 130, kun maanomistajat ja heidän perheenjäsenensä lasketaan jäsenmäärään mukaan. Metsästyspinta-ala on hirvijahtialueineen n. 8000 hehtaaria. Seuran metsästysmaat sijaitsevat Utajärven kunnan alueella Naamankylällä sekä toisessa lohkossa Länsi-Timosen alueella kunnan luoteisosassa.

Hirviporukoita on kaksi seuran metsästysmaiden pitkien etäisyyksien takia. Hirvijahtiin osallistuu seuran jäsenistä vuosittain 30 metsästäjää.