Riistanhoitojaostot

Naamankylän riistanhoitojaosto

Vastuuhenkilö: Pertti Alahuhta

Länsi-Timosen riistanhoitojaosto

Vastuuhenkilö: Jouko Alanko

Riistakolmio

Vastuuhenkilö: Antti Pietilä

Ampumajaosto

Vastuuhenkilö: Antti Rimpeläinen

Kenneljaosto

Pasi Jussila

Majatoimikunta

Pertti Alahuhta


HUOM!

Osallistu riistanhoitotalkoisiin. Talkoot koskevat kaikkia seuran jäseniä, eikä ainoastaan jaostoon nimettyjä henkilöitä.


Riistamies osallistuu aktiivisesti seuran toimintaan vuoden aikana!